Coachen

Aan tafel met de innerlijke familie, hoe gaat dat?

Op tafel staan kleine poppetjes, ze representeren jouw innerlijke man, vrouw, jongetje en meisje.  Aan de hand van een vraag help ik je een  opstelling op tafel te maken. Hoe staan ze ten opzichte van elkaar? Door goed te luisteren hoor je wie er aan ’t woord is ontdek je wie waar staat en wat jou dit vertelt. Staan bijvoorbeeld man en vrouw naast elkaar, of jouw meisje voorop, en het jongetje helemaal achteraan in een hoekje? Hier krijg je zicht op door goed te luisteren naar hoe je praat, je woorden kiest, gevoelens uit,  gedachten formuleert, wikt en weegt. 

Wat je wilt, of wat je voelt, dat zegt iets over jouw innerlijke kinderen. Ze vormen een spelend duo en zitten als een soort elastiekje aan elkaar, spanning en ontspanning.

Wat zijn de doelen die jij nastreeft (man), en wat is hiervan de waarde (vrouw) voor jouw levenskwaliteit? Zijn de kwaliteiten en waarden die je nu leeft en als doel hebt in lijn met hoe jij als authentiek mens geboren bent? Dus hoe je bent… of zijn er aannames en overtuigingen die omgebogen mogen worden?

Is er een logische lijn te herkennen tussen hoe jij als kind was en nu bent, of zou je graag willen werken aan meer worden wie je altijd al was?

Jij bent het die de regie voert over het goede huwelijk tussen de man en de vrouw, en daar varen jouw innerlijke kinderen wel bij. Het is door onderzoek naar de echte waarden in jouw leven en door hoe je die praktisch kunt doorvoeren in een dagritme al snel merkbaar hoe je rust en draagkracht kunt gaan ervaren, en ook meer energie overhoudt voor leuke dingen.

 • Je leert definities die horen bij de vier rollen (spelenderwijs).
 • Je leert bepaalde patronen herkennen die voor dynamiek, rust of onrust zorgen. Welke leden van het innerlijke gezin elkaar kunnen helepen of juist ondermijnen, wie rondjes blijft draaien, of net dat verfrissende zetje kan geven.
 • Je leert tussen de regels door jouw eigen authentieke stem herkennen die door de lagen heen werkt.

Het systeem van je innerlijke familie leren kennen

Ongeacht je genderidentiteit kan het zo zijn dat je mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in jezelf kunt herkennen. Iedereen heeft een vader en een moeder en dat is de reden waarom we uitgaan van bij iedereen een herkenning met de verschillen hiervan. Waar je deze man/vrouw eigenschappen bijvoorbeeld in kunt herkennen:

 

 • Je hoofd zegt doorgaan en je lichaam is moe.
 • Je voelt kramp in je schouders, je buik of je ademt te snel, terwijl je steeds tegen jezelf zegt dat het je verantwoordelijkheid is om je doel te bereiken.
 • Je hebt behoefte aan uitdagingen en de grens opzoeken, en daarnaast heb je behoefte aan veiligheid en ontspanning.
 • Deze verschillen zijn prima te overbruggen als je in jezelf jouw innerlijke man en vrouw goed kunt laten samenwerken. Jouw innerlijke kinderen voelen zich daarbij ook het beste en blijf je in contact met jouw energie. 
Vier functies of intelligenties
Man       : Denk- en daadkracht, mentaal cognitief 
Vrouw   : Gezondheid, vermogen om aanwezig te zijn (voelbaar), onze fysieke intelligentie. 
Jongetje: Levensvreugde en creativiteit, innovatie.
Meisje   : Voelen en contact maken, sociaal emotionele intelligentie. 

Welke geaardheid je hebt of ervaart heeft geen invloed, het is een archetypisch beeld dat we gebruiken. Het model helpt om snel grip te krijgen op de hierboven beschreven functies Dit grip krijgen kan snel en doelgericht maar ook een laag dieper gaan, zoek gaan naar essentiële levensvragen. Klik op de linkjes om verder te lezen hieronder.

Laagje dieper

Terugkijkende in je leven kun je op zoek gaan naar of je nog in lijn bent jouw authentiek zelf, hoe was je als kind,  waar je van hield als kind. Ook kun je dan beter zien of je als volwassene last hebt van bepaalde patronen die jou ervan weerhouden jezelf te zijn.

Interactie

Door middel van deze innerlijke familie methode kunnen we ook naar vraagstukken kijken die je met anderen ondervindt, en dus zo naar andere families kijken:  bv van je werkgever, collega of een partner. Zo krijg je makkelijker grip op de interactie die je wenst.

Met zijn vieren op pad voortaan

Het werken met de metaforen van een innerlijke familie werkt heel direct en je leert er zo mee werken dat je er na afloop van het traject ook veel aan blijft hebben. Het is echt een investering in je leven en voor jouw functioneren.  Als professional, als echtgenoot, ouder, student of allemaal tegelijk.

Hoe diep je wilt gaan in het leren omgaan en vaardig worden als eigen regisseur van deze innerlijke familie, dat hangt van de duur van een traject af.

Het mooiste geschenk is dat jij jouw eigen innerlijke authentieke vitale kracht weer kunt ervaren.

Veelgestelde vragen

  Is het niet een beetje achterhaald dat een man meer staat voor denk- en daadkracht dan een vrouw ? en een vrouw meer intuitief?

  Omdat we in onszelf verschillende kwaliteiten willen leren herkennen is het leren onderscheiden belangrijk. Dit zegt niets over dat fysieke mannen juist meer vrouwelijke intuitie kunnen hebben, en fysieke vrouwen veel denk- en daadkracht paraat kunnen hebben. Hier gaat het om het typeren van gedrag en niet om het het beoordelen ervan. Ieder mens heeft een unieke blauwdruk van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.

  Ik ben een man, hoezo ben ik dan ook een ‘meisje’?

  Iedereen heeft een gevoelige kant in zichzelf en daarvoor gebruiken we de metafoor, of het archetype van een (innerlijk) meisje.

  Dit model lijkt me erg uit de tijd, we hebben allemaal samengestelde gezinnen tegenwoordig.

  In onze tijd is het oerbeeld van een gezin zoals we dat in het model gebruiken, min of meer weggevallen voor veel mensen. Mijn eigen ouders zijn gescheiden toen ik jong was, en zelf ben ik pas op latere leeftijd het huwelijkbootje ingestapt en ben zowel vader als moeder geweest in de opvoeding (alleenstaand). Omdat we allemaal uit een mannelijke en een vrouwelijke lijn stammen is dat wellicht de reden dat het voor de meesten niet zo moeilijk blijkt om met deze metaforen aan de slag te gaan, en in onszelf een eenheid te ervaren in een beeld van een oerfamilie.

  Ik lees iets over familie opstellingen, betekent dit dat mijn familie er ook bij betrokken wordt?

  De coaching richt zich alleen op jouw innerlijke familie en heeft geen connectie met zgn (zeer waardevolle) ‘familieopstellingen’ . Daar wordt gekeken naar de samenhangen in een familiesysteem over meerdere generaties.  In de innerlijke familie methode wordt het beeld gebruikt van een gezin, dat jouw verschillende kwaliteiten en eigenschappen verbeeldt. Je biologische ouders, broer en zus bv kunnen wel een rol spelen in jou, maar we gaan ze er niet lijfelijk in betrekken.