Euritmie als middel om voor jezelf te zorgen.

Deze bewegingen zijn  gezondmakend en ondersteunend  die je op subtiele wijze laten ervaren hoe ziel en lichaam op etherische wijze met elkaar zijn verbonden. Vastzittende of moeilijk te reguleren emoties kun je zo met zachtheid ontmoeten en omvormen. Met vertraging, een langzame herhalende en ritmische manier van bewegen, die de processen verwerken en integreren ondersteunen. Euritmie is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan vanuit de helderziende vermogens die Rudolf Steiner tot zijn beschikking had. Deze inzichten zijn uitgevloeid in een indrukwekkend geheel van bewegingen die voortkomen uit klank, muziek en taal.

Hoe toepassen :

In de loop van jouw leven zijn er allerlei gebeurtenissen waarin je je staande hebt moeten houden, en heeft jouw lichaam geprobeerd dit alles met waarde en respect te herbergen.  Zo kun je eenzaamheid en afwijzing, er niet bij horen, beleven als diepgaande processen van innerlijke koude. Maar ook door rouw en als je door veel weerstand moet gaan. De koude op zielsgebied kan ook heel diep doordringen in het fysieke lichaam. Kramp, en het ook werkelijk koud hebben.

Voorbeeld van een klankgebaar : De klank Oe is een klank die je ook maakt als het weer echt bar en boos is buiten, of als je onder een ijskoude douche staat. Als je de klank uitspreekt maken je lippen een kleine holte. De beweging die bij deze klank hoort is een samengetrokken gebaar, armen dicht aan het lichaam, waarbij je a.h.w. energie om je heen houdt en je huis wat kleiner maakt, je zet jezelf op de spaarstand. Maar ook vind je een diepe grond waarop je blijkbaar kunt overleven in deze koude, deze kwaliteit hoort ook bij deze klank.

De klinkers A en O, die we uitspreken bij verwondering en als we iets heel mooi of lief vinden zijn juist wijds en vol overgave. Beiden met specifieke eigen kwaliteiten, en verschillend dus. Om van Oe naar A te komen is soms een hele weg, we kunnen ons maar met moeite weer echt openstellen na veel te hebben doorstaan. Dit is een dus voorbeeld, mensenwerk is maatwerk, dat geldt hier ook.

De harmoniserende klanken M en L bijvoorbeeld net als mindfullnes goed ondersteunen en harmoniseren, B omhulling en bedding geven, R aanzetten tot activiteit en lichtheid. De medeklinkers zijn van een heel andere aard dan klinkers en vaak ritmischer bewogen.

De gebaren die bij een klank horen  horen kun je ook werkelijk naproeven als je in je mond navoelt hoe de klank in je mondholte tot stand komt, en wat er met de adem gebeurt, bij het uitspreken. Probeer t zelf maar eens.

Het is een dicht kunnen aanraken van jouw levensadem als je deze gebaren lichamelijk nabootst. Jouw lichaam luistert dan met honderden oren zou ik willen zeggen, maar mooier nog zegt Rumi het. ‘ I closed my mouth and spoke to you in a hundred silent ways.’

Met alle moeilijkheden die dit lichaam voor je draagt en verdraagt kun je ook jouw lichaam leren voeden met deze gezondmakende manier van bewegen. Door een innige verbinding van jezelf thuis ontmoeten kan dit het aangaan van een verandering enorm ondersteunen.

Thuis, dat is waar ik woon.

5-2-2024 Carolien Oostendorp

foto Posbank, Carolien Oostendorp