Goedemorgen Wereldvrouwendag,

Dankjewel dat jij al onze vrouwen en innerlijke vrouwen vandaag in t zonnetje zet. 

De innerlijke vrouw is een metafoor voor een gebied in jezelf (of je nou man of vrouw, of genderneutraal bent), ik noem dit gebied graag een collectief veld van het wezen van de vrouw. Iedereen maakt er dus deel van uit.

Voor ieder uit onze innerlijke familie bestaat een ander veld.

Gepersonaliseerd als ze zo is, kunnen we onze innerlijke vrouw om raad vragen en ons tot haar wenden als we het spoor kwijt zijn in ons leven. Als we onze levenslust dreigen te verliezen en de zorgen nauwelijks draagbaar zijn, staat zij er met haar kracht door te weten wat er nodig is. Wat er losgelaten mag worden, en wat realistisch is. Hoe we weer ruimte kunnen scheppen, en verwerken wat pijnlijk is.

Mijn ervaring is dat we via dit veld met elkaar verbonden zijn in onze zorgen om, en voor onze Moeder Aarde. 

Eenvoud  

Dit woord is een kaartje in de set  “Toetsstenen van de innerlijke vrouw.”(wat een toetssteen is daarover aan het einde van dit stukje).  

Het gebied van de innerlijke vrouw binnen gaan, dat kun je zo verzorgen: Je gaat rustig zitten, maakt contact met je lichaam door bijvoorbeeld je adem te volgen en stil te zijn, een paar minuten. Afstand nemen van wat er gebeurt, ruimte maken voor en ja zeggen tegen jezelf. Het afdalen in je lichaam heeft een diep weldadig effect en kan je t gevoel geven dat je lichaam zachter en toegankelijker wordt. Je wordt welkom geheten.  Je komt thuis bij je zelf en hiermee ben je helemaal aanwezig. Het lichaam is een belangrijk instrument van de innerlijke vrouw. Zij weet als geen ander dat het mysterie van het leven niet met het hoofd te begrijpen valt. Dat er in je lichaam veel wijsheid zit. Dus de antwoorden komen dan ook niet voor het wakkere intellect. Het helpt de vrouw om zich te verankeren in hetgeen dat dan in dit stille moment opkomt door de tijd te nemen. 

De kunst is dan om jouw innerlijke man (die in t denken juist wel een belangrijk instrument heeft) even buiten de deur te houden. 

Het team wat jij ter beschikking hebt als “je innerlijke man&vrouw” blinkt uit in bijvoorbeeld als mens congruent zijn, als doelen behaald willen worden die passen bij jouw werkelijke waarden. 

Ervaren. 

Een kleine praktijkervaring toen ik laatst met een cliënt (een man) hierover in gesprek was.  

Toetsstenen zijn kleine kaartjes met woorden die binnen het domein van de vrouw te vinden zijn. Er zitten er 53 in een doosje en ze zijn een fijn middel om jezelf te helpen om dit domein beter te leren kennen.  

Alle toetsstenen lagen op de tafel en er werd zo’n moment stilte genuttigd. De vraag kwam in hem op: “hoe kan ik mijn gezondheid, als basis voor mijn welzijn, beter verzorgen? “ 

Vervolgens werden de kaartjes/woorden in volgorde van belangrijkheid weggenomen, zodat er nog maar een paar (max 5) overbleven. Het was mooi om te zien hoe bij alle kleine keuzes die gemaakt werden tijdens het wegnemen van de woorden er iets gebeurde. Inkeer, vertraging, afwegen., toetsen op waarden waarnaar je wilt handelen. Uiteindelijk lagen er vier. Gezondheid, Verzorgen, Draagkracht en Transformeren. 

Op mijn vraag hoe dat verliep zei hij: “Ik was er al mee bezig maar nu kwam het meer naar voren en kon ik t horen. 

Het woord transformeren werd als het belangrijkste woord ervaren. Er ontstond een klein gesprekje over dat woord, en dat dat veel betekende voor hem. Het was namelijk iets anders dan veranderen zei hij.  

Wat ervaar je als het verschil vroeg ik?  

“Voor mij is transformeren meer dat je hetzelfde anders gaat doen, door om te vormen.  

Terwijl iets veranderen, stoppen is met het ene,  en het andere gaan doen”. 

Prachtig verwoord vond ik.